20. jun, 2020

Viruswaarheid

 

Vorige week zaterdag kondigde ik aan een blogvakantie te nemen en dat voornemen heb ik nog steeds. Wat mij echter heeft doen besluiten vandaag tóch in de ‘pen te klimmen’, is omdat vannacht om 00.00 uur de noodtoestand in Spanje stopt en wij terugkeren naar een situatie waarin de autonome regio’s het heft weer in eigen handen nemen. Een soort van legendarisch moment! Drie maanden lockdown zijn dan voorbij. Wat de toekomst ons gaat brengen weet niemand. Feit is wel dat er inmiddels veel veranderingen zijn doorgevoerd en is (in mijn optiek) de verwarring bij mensen nog niet eerder zo groot geweest. “Wat mag wel en wat mag niet?” Daarnaast is er (zeker in Nederland) een toename van onvrede en lang niet iedereen neemt de informatie (en de daaruit voortvloeiende maatregelen die door de overheid voorgeschoteld worden) langer voor zoete koek aan. En dat geldt ook voor mij!

Ik ben de afgelopen maanden in dit ‘coronaproces’ door allerlei fasen gegaan. Noem een emotie en ik heb hem beleefd, totdat ik besloot om - binnen de mogelijkheden van de strenge lockdown die hier gold - mijn leven te leiden en alle gedachten die ik had voor lief te nemen. Wat ik in de loop van de tijd wel ben gaan doen, is mij inlezen en mezelf verdiepen in de ‘tegengeluiden’ die vanuit de samenleving klonken en nog steeds klinken. Tijdens mijn ochtendwandelingen luisterde ik naar vele interviews, lectures en uiteenzettingen van mensen als Maurice de Hond, Willem Engel, Cees Hamelink en nog meer lieden die e.e.a. toelichten en/of de onderste steen boven willen krijgen. Met de ‘onderste steen’ bedoel ik ‘de onderbouwing’ die van de Staat/RIVM wordt geëist m.b.t. de maatregelen die zijn genomen en/of nog zullen worden genomen (mogelijk zelfs bij wet).

Ik heb geluisterd naar de verhalen waarin zij e.e.a. uitleggen en toelichten. B.v. de wijze waarop besmetting plaatsvindt, hoe en wanneer jezelf te beschermen, hoe een eventueel tweede golf mogelijk voorkomen kan worden, welke voorbereidingen te treffen etc. Kortom, ik heb mijn oren en geest geopend voor een ander geluid, dan de mantra’s (“was je handen en houd afstand”) waarmee we al maandenlang worden overspoeld. Ik kan niet anders zeggen; deze nieuwe informatie kwam bij mij binnen! In ieder geval genoeg om van bepaalde ideeën en gedachten (die gebaseerd waren/lijken op angst) afstand te nemen.

(Ter verduidelijking: De reden waarom ik naar hén heb geluisterd en nog steeds luister, is ook omdat mijn Nederlands stukken beter is dan mijn Spaans en ik werkelijk geen idee heb, of er hier in Spanje mensen zijn die - net als bovengenoemde heren - de boel proberen wakker te schudden en onderzoeken. Daarbij, alle informatie die naar boven komt, is net zo goed van belang als je in Spanje leeft, want als inderdaad de kans op besmetting buiten nihil is, voel ik me - in een land waar we 80% van de tijd buiten leven - toch een stuk relaxter).

Wat ik wil zeggen is dat mijn gedachten m.b.t. Covid-19 en alles wat er mee samen hangt zijn veranderd en dat ik mijn blik heb verruimd. Als ik mijn blogs teruglees, begrijp ik waarom ik destijds schreef wat ik schreef op basis van wat ik toen wist, dacht te weten en ons werd verteld. Er heerste angst, de wereld was in paniek, we roeiden met de riemen die we hadden en raakten vooral gefixeerd op de vrijheid die ons was ontnomen. Ironisch genoeg; nu we de ‘vrijheid’ (?) terug hebben weten we amper nog hoe we er - door alle regels die gelden - mee om moeten gaan.

Mijn conclusie:

De wetenschap heeft wellicht bepaalde verhalen die ons zijn wijsgemaakt (?) ingehaald en wie gelijk heeft of krijgt zal uiteindelijk blijken. Persoonlijk laat ik de ‘viruswaanzin’ graag achter mij en ga ik alleen nog voor VIRUSWAARHEID! Ik blijf mezelf verdiepen en open staan voor nieuwe informatie die niet gebaseerd is op angst, maar op wetenschappelijk onderzoek die kan worden onderbouwd met bewijzen en waar géén andere belangen van afhangen. “Wat aan het licht moet komen zal komen” daar geloof ik heilig in. En jij?