9. dec, 2017

Crocodile Dundee

Doordat wij midden in de natuur leven en ik daar vrolijk en naar volle tevredenheid samen woon met de broer van 'Crocodile Dundee', is mijn kennis van en liefde voor flora en fauna, mede dankzij hem, de afgelopen drie jaar aanzienlijk toegenomen. De man is namelijk een wandelend biologieboek!
 
Wist ik voorheen amper het verschil tussen een huismus en een spreeuw, inmiddels spot ik met het blote oog welke roofvogels over ons huis vliegen, kan ik je alles vertellen over de opbouw van een zwaluwnest en de bewoners hun broedtijd, pluk ik uit bomen vruchten die jullie bij Appie Heijn kopen en weet ik dat de lammetjes die nu nog bij de buurman vrolijk door de wei huppelen over een paar weken wat minder vrolijk op iemands kerstbord liggen. "Daar hoorden zij d'engelen zingen..." Planten, bomen, bloemen, alles komt aan bod. Bijna iedere dag is er wel íets in de natuur waar hij mij attent op maakt.
 
De laatste lesopdracht die ik van Crocodile Dundee 2 heb meegekregen is om 's ochtends in de gaten te houden of er niets in het zwembad zwemt. Nou ja 'zwemt' beter gezegd "of er niets verzuipt". Vorige week redde hij weer het leven van een vuursalamander en regelmatig hebben we er ook kikkers en andere levende have uit gevist. Door de hoge rand van het bad kunnen ze er namelijk niet zelfstandig uit klimmen en is dus waakzaamheid vereist.
 
Als ik straks weg ga, moet ik bij het openen én sluiten van het toegangshek uitkijken dat ik geen gekkootjes (kleine salamanders) van het leven beroof én bij het wegrijden mag ik niet te veel gas geven, want anders rijd ik misschien over geiten of schapen heen die op het weggetje hun zonden liggen te overdenken.
 
Over een week ben ik voor een paar dagen in Nederland. Geen dieren, noch ongedierte en terug tussen de betonblokken. Gelukkig heb ik daar het hondje van mijn ouders...
 
Tot gauw!